Bayaran kursus dikenakan adalah sebanyak (RM5 - RM20). Warga emas dan OKU adalah dikecualikan daripada bayaran yuran. Bayaran pelbagai akan dikenakan mengikut jenis kursus tidak melebihi RM30.

Jam Kursus dan Yuran:
Berikut adalah maklumat yuran kursus pendek:
♦ 1 - 5 jam = RM5.00
♦ 6 - 10 jam = RM10.00
♦ 11 - 15 jam = RM15.00
♦ 16 jam ke atas = RM20.00
♦ Warga Emas & OKU = Percuma

Tertakluk kepada pindaan/perubahan dan yuran-yuran tersebut tidak termasuk yuran untuk makan, nota, bahan pengajaran dan lain-lain. Warga Emas dan OKU tidak dikenakan sebarang yuran.